తెలుగు అక్షరమాలతో అద్భుతమైన వాక్యాలు


అ:- అన్వేషించడం మొదలుపెట్టు...
ఆ:- ఆత్మవిశ్వాసానికి పదునుపెట్టు...
ఇ:- ఇష్టపడటం నేర్చుకో...
ఈ:- ఈర్ష్యపడటం మానుకో...
ఉ:- ఉన్నతంగా ఆలోచించు...
ఊ:- ఊహకు అందేలా ఆచరించు...
ఋ:- ఋతువుల మాదిరిగా జీవితాన్ని అనుసరించు...
ఎ:- ఎదగడం కోసం ఒకరితో పోల్చుకోకు...
ఏ:- ఏకాగ్రతను అసలు కోల్పోకు...
ఐ:- ఐక్యమత్యాన్ని సాధించడం మర్చిపోకు...
ఒ:- ఒంటరి జీవితం ఎన్నో గుణపాఠాలు నేర్పుతుంది...
ఓ:- ఓటమి నేర్పిన అనుభవాలు ఏదో ఒక రోజు గెలుపుకు బాటలు వేస్తాయి...
ఔ:- ఔన్నత్యానికి గెలుపోటములు నీ పునాదులు అని మరువకు...
అం:- అందని ఎత్తుకు ఎదగాలంటే...
అః:- అఃర్నిశలుగా ఇప్పటి నుండి శ్రమించాలని తెలుసుకో....
క:- కష్టపడి పనిచేయడం నేర్చుకో...
ఖ:- ఖచ్చితత్వం అలవరుచుకో....
గ:- గమ్యాన్ని ఎంచుకొని పయనించు...
ఘా:- ఘాటుగా స్పందించడం నేర్చుకో...
జ్ఞ:- జ్ఞాపకాలను గుర్తుంచుకొని మసలుకో...
చ:- చతురతను ప్రతి విషయంలో నేర్పుగా వ్యవహరించు...
ఛ:- ఛత్రపతిలా జీవితాన్ని సార్ధకం చేసుకో....
జ:- జగడాలకు దూరంగా ఉండు..
ఝ:- ఝుమ్మంది నాదంగా మారు...
ణ:- జనగణమన గీతాన్ని మర్చిపోకు..
త:- తర తమ బేధాలను అణగదొక్కు.
థ:- థదేకంగా ధ్యానించు....
ద:- దయాదాక్షిణ్యాలు కలిగివుండు...
ధ:- ధర్మమును ఎల్లప్పుడూ ఆచరించు...
న:- నట జీవితం నేర్చుకోకు...
ప:- పరిహాసమాడకు...
ఫ:- ఫలితాలను సమంగా చూడు...
బ:- బలముతో అన్ని పనులు నెరవేరవు...
భ:- భయాన్ని దరిచేర నీయకు...
మ:- మర్యాదగా వ్యవహారించు...
య:- యవ్వనాన్ని అపహాస్యం చేయకు...
ర:- రంగురంగుల జీవితంలో పడి మోసపోకు...
ల:- లక్షణమైన జీవితాన్ని ఏర్పరుచుకో...
వ:- వంచనకు గురికాకు, గురిచేయకు...
శ:- శిరస్సును వంచుకునే పనిచేయకు...
ష:- షడ్రుచులను ఆస్వాదించు...
స:- సన్నిహితులను ఏర్పరుచుకో...
హ:- హానికరమైన పనులు ఏనాడు చేయకు...
ళ:- అవహేళన చేయకు...
క్ష:- క్షణికావేశానికి లోనుకాకు...
ఱ:- ఱణాన ఎదురు నిలువు.....

No comments:

Post a Comment

All Updates

TSLPRB Updates

TET DSC Gurukula Updadtes

Job Notifications

Important Links

Centran Jobs Updates

TSPSC VRO FInal Merit Lists and Cut off Marks

Important Links

TSPSCvro District wise Reservation wise Marks and Merit lists

Top